هیئت مدیره

 

آقای رضا نوروزیان جشن آبادی رئیس هیات مدیره
آقای عباس وحدانی نایب رئیس
آقای مجید کلاتی بازرس
آقای رضا قاسمی منشی
آقای حسین سلیمانی عضو هیات مدیره

دکمه بازگشت به بالا