ارکان کانون وکلا

 

 

اعضای هیات مدیره

وکیل رضا نوروزیان جشن آبادی رئیس هیئت مدیره

وکیل عباس وحدانی نایب رئیس

وکیل شرف علی‌نیا بازرس

وکیل حسین نصیری دبیر

وکیل محمد نورانی به عنوان نماینده کانون در صندوق حمایت

 

دادسرای انتظامی کانون وکلا

دادستان:

وکیل محمود نصری اشرفی

معاون دادستان و دادیار:

وکیل علیرضا خضری

دادیاران:

وکیل حمید جمالی

وکیل غلامحسین شیرپور

وکیل حاکم علی بختیاری

وکیل علیرضا خضری

 

 دادگاه انتظامی

اعضای اصلی:

وکیل اباذر محمدنیا

وکیل عبداله قاسمی

عضو علی البدل:

وکیل محمدرضا قرائی

 

کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵

وکیل محسن با عصمت

 

کمیسیون معاضدت

رئیس:

وکیل حسین ایرجی

وکیل مریم کهندل

وکیل محمد نعمتی

وکیل محمد صنمی

 

کمیسیون کارآموزی

رئیس: وکیل اباصلت رضوانی

وکیل محمد دادگستر

وکیل محمد باقر مقدسی

وکیل زین العابدین سجادی

وکیل ناهید مقدسی ثانی

 

نماینده کانون در شورای اجرایی   وکیل رضا نوروزیان جشن آبادی

 

نماینده صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری  وکیل محمد نورانی

 

 

دکمه بازگشت به بالا